Sponsors

The Hans-Georg Gadamer Society for Hermeneutic Philosophy thanks its sponsors for their generous support.

Felix Meiner Verlag, Hamburg

Felix Meiner Verlag, Hamburg


Mohr Siebeck Verlag, Tübingen

Mohr Siebeck Verlag, Tübingen


Universitätsverlag Winter, Heidelberg

Universitätsverlag Winter, Heidelberg


Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt


Prof. Dr. med. Henry Johannes Greten, Heidelberg